ที่โรงแรมดุสิตธานี อำเภอชะอำ จังหวัดเพรชบุรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวก่อนการประชุมครม. สัญจร ว่า จะมีการหารือเรื่องของการพัฒนางานด้านการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การท่องเที่ยว การค้าส่ง-ค้าปลีก การเพิ่มมูลค่าทางการค้า และการขนส่งจากอ่าวไทยไปทะเลอันดามัน เพราะจะต้องทำให้การเจริญเติบโตเกิดขึ้นทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ ในการขับเคลื่อนภาคและประเทศ โดยจะต้องคำนึงถึง ทั้ง 6 ภาค ที่ได้จัดตั้งขึ้นมาใหม่ ตามการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการบริหารที่ต่อเนื่องในการใช้จ่ายงบประมาณ และแบ่งการแก้ปัญหาต่างๆตามความเร่งด่วน ดังนั้น จะต้องทำให้ทุกภาคมีความเจริญเติบโตภายใต้ศักยภาพที่มีอยู่

รวมทั้ง การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ทั้งผู้แทนการค้า ผู้ประกอบการ ภาคการเกษตร และภาคประชาชนทุกอาชีพทุกรายได้ ที่มีความเดือดร้อนคล้ายกัน เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำการเกษตรเป็นหลัก โดยเฉพาะปัญหาราคาสินค้าเกษตรลดลง และภัยพิบัติธรรมชาติ ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง  รวมไปถึงการระมัดระวังสภาพความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ และ การก่อการร้าย ซึ่งล้วนแต่เป็นความท้าทายที่จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีปัญหา ทั้งนี้ในการเลือกตั้ง สว. ของประเทศกัมพูชาที่จะมีขึ้นนั้นก็ขอให้ติดตามกันด้วย เพราะเราไม่อยากให้ใครมีปัญหาทั้งสิ้น ทุกประเทศล้วนแต่อยู่ในอาเซียนด้วยกัน ซึ่งจากการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ (5 มี.ค.) ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ลงไปดูในพื้นที่จริง