เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า เกี่บวกับบทบาทการเป็นผู้นำประเทศในการแก้ไขปัญหาท่ามกลางสถานการณวิกฤตโควิด-19 แพร่ระบาดว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าประเทศไทยเราจัดการปัญหาวิกฤตครั้งนี้เป็นอย่างดี เป็นที่เชื่อมั่นของสังคมโลก หากสังเกตุจะเห็นได้ว่า ท่าทีและบุคลิกของนายกฯ เปลี่ยนไปมาก ทั้งการพูดจา ทั้งการทำงาน ทั้งการแสดงออกและการประสานงาน รวมทั้งรูปแบบต่างๆ ไม่ใช่บุคลิกของนายกฯก่อนเก่า คนที่ทำงานด้วยและคนทั่วไปเห็นแล้วต่างก็กล่าวกันว่าพลเอกประยุทธ์เปลี่ยนไปและเปลี่ยนไปในทางที่ดี เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาภาวะวิกฤตได้อย่างดียิ่ง

นายวันชัยกล่าวว่า ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศที่สำคัญนั้น คือการมีศรัทธาในตัวผู้นำ ในสถานการณ์นี้และการเปลี่ยนแปลงของประเทศครั้งใหญ่ต่อไปนี้ มีการพูดกันว่าใครจะเป็นผู้นำต่อการเปลี่ยนแปลง เขามองกันไปที่ผู้นำของพรรคการเมืองทุกพรรค…ซึ่งยังไม่เห็น แม้แต่บุคคลภายนอกก็ยังไม่มีใครโดดเด่นพอ มีแต่พูดกันไปพูดกันมา รวมทั้งผลงานที่ทำกันมาในสถานการณ์นี้ เขาจึงมองกันมาที่พลเอกประยุทธ์ที่ควรจะต้องนำต่อไป แต่ต้องไม่ใช่เป็นการนำแบบเดิม ทำแบบเดิม รูปแบบเดิมๆ ถ้าอย่างนั้นมันคงไม่เหมาะกับ New Normal ทางการเมืองแน่นอนดังนั้น ถ้าจะ”นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง” หลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์กันว่า ควรจะทำดังต่อไปนี้

  1. บุคลิกท่าทีท่วงทำนองเห็นว่าเปลี่ยนอยู่แล้ว ถ้าเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้นๆ ก็จะลดข้อครหาในส่วนตัวของท่านไปได้มาก
  2. ปรับเปลี่ยนแก้ไขทีมงานในภาคส่วนการเมืองให้ดูดี ตรงงาน ตรงคน ตรงใจของประชาชน คัดคนที่ดีมีฝีมือ ลดโควต้า ลดคนที่เป็นข้อครหา เอาคนเอางานมาเป็นตัวตั้ง
  3. กล้านำทำการปฏิรูปที่สำคัญๆ ให้เกิดการเปลี่ยน แปลง โดนใจประชาชน ให้เห็นผลโดยเร็ว
  4. นำต่อการแก้เศรษฐกิจ แก้ความเดือดร้อน แก้ความทุกข์ยากของประชาชน
  5. นำต่อการแก้ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง
  6. นำต่อการสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้ได้ในยุคสมัยนี้
    ” ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ รวมทั้งประเทศไทยมันเปลี่ยนแปลงไปหมด ทั้งส่วนตัวและสังคม ใครไม่เปลี่ยนก็อยู่ยาก การเมืองก็เหมือนกัน หนีไม่พ้นที่จะต้องเปลี่ยน แปลง แต่สำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะที่คนพูดถึงพลเอกประยุทธ์ว่าขอให้เปลี่ยนแปลง แค่นี้แหละก็นำประเทศชาติและประชาชนให้พ้นวิกฤตไปได้ และจะนำมาซึ่งความศรัทธาและความเชื่อมั่น”นายวันชัยกล่าวในที่สุด