เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ รพ.ตร. ผู้สื่อข่าวรายงานล่าสุดว่าวันนี้ ผู้ป่วยโควิดรายสุดท้ายที่รักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจกลับบ้านอย่างปลอดภัย โรงพยาบาลตำรวจเริ่มให้การรักษาดูแลผู้ป่วยรายแรกตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบันรวม 38 ราย มีผู้ป่วยที่มีปอดอักเสบรวม 13 ราย โดยที่ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตแม้แต่รายเดียว

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า ขอขอบคุณ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจทุกคน ที่พร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่คัดกรองและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างเหน็ดเหนื่อยและเสียสละ ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 เดือน และ ขอบคุณน้ำใจคนไทยที่ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และทุนทรัพย์ ในการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือแพทย์ ให้เพียงพอเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยและอำนวยความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับนี้ เป็นขวัญกำลังให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่ท้อถอย และเต็มกำลังด้วยความภาคภูมิใจ

แม้ว่ายอดผู้ป่วยปัจจุบันจะเป็นศูนย์ แต่ทางโรงพยาบาลยังคงยึดมั่นปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่วางแผนไว้อย่างเข้มแข็ง เพื่อความปลอดภัยและลดการเสี่ยงติดเชื้อของผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถไว้วางใจและเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจได้อย่างมั่นใจ