นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า การที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง ตัวเลขสะสมของผู้ติดเชื้อลดลง มีผู้ที่รักษาหายมากขึ้น มาจาก 4 ปัจจัยหลัก คือ 1. ความร่วมมือและการเสียสละของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ 2.คุณภาพบุคลากรสาธารณสุขไทย 3.ระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งของไทย 4.สภาพอากาศร้อนทำให้การระบาดของโรคไม่รุนแรงเช่นในแถบยุโรปและอเมริกาเหนือที่อยู่ในช่วงฤดูหนาว แม้ยังไม่มีวัคซีนแต่คนไทยมีภูมิคุ้มกันตระหนักรู้ในการป้องกันตนเอง ให้รอดพ้นจากการติดเชื้อ ไม่เชื่อว่าจะมีการติดเชื้อหนักระลอกที่ 2 หากทุกคนเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจกันป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 จึงไม่ควรมีใครฉวยเอาความเสียสละ ความเดือดร้อน ทุกข์ยากของประชาชนไปตีกินทางการเมือง เมื่อเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้าน จะร่วมกันตรวจสอบ พ.ร.ก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทอย่างใกล้ชิด ต้องนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

คนไทยโชคดีจาก 4 ปัจจัย ที่ทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น รัฐบาลไม่ควรลิงโลดจนเกิดสภาพย่ามใจ ตีกินทางการเมือง ฉวยเอาความสำเร็จจากการเสียสละ ความเดือดร้อน ทุกข์ยากของประชาชน มาอ้างเป็นผลงานของตัวเอง