พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวช่วงหนึ่งก่อนเริ่มประชุมว่า สิ่งที่จะมีการหารือวันนี้คือการพิจารณารายละเอียดและการคลายล็อกมาตรการต่างๆ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันทำให้ตัวเลขการติดเชื้อโควิดกลายเป็นศูนย์ แต่เมื่อตัวเลขเป็นศูนย์แล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะยุติได้ ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายทั้งรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เสียสละทำงานกันทุกวัน เพื่อแก้ปัญหาการแพ่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำงานและร่วมมือกันอย่างบูรณาการจนทำให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ