นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.ได้ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เร่งให้ความช่วยเหลือสถานประกอบกิจการรายย่อยด้านการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการประกอบธุรกิจ โดยเบื้องต้นได้สำรวจความต้องการฝึกอบรมระยะสั้นของผู้ประกอบกิจการที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และได้มอบหมายให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.และ สนพ.) จำนวน 26 แห่ง ดำเนินการประสานสถานประกอบกิจการในพื้นที่เพื่อดำเนินการฝึกอบรมกว่า 30 หลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 33 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 780 คน ซึ่งหลักสูตรที่จะดำเนินการฝึกอบรมเน้นพัฒนาทักษะสำคัญสำหรับการประกอบธุรกิจ รองรับสังคมไทยปรับตัวสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) เช่น การพัฒนาทักษะการถ่ายทอดสดออนไลน์ Digital Marketing การบริหารภาษีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ทรัพย์สินทางปัญญาพารวย และการสร้าง Contents ให้โดนใจผู้บริโภค เป็นต้น

ทั้งนี้ จะเริ่มการฝึกอบรมหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้ว

อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมเพิ่มทักษะ SMEs ครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายของ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการให้ช่วยเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานในกลุ่มของ SME สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก เน้นพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีทักษะในการประกอบธุรกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคง และร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับสถานประกอบกิจการอื่นที่สนใจ กพร.ยังมีการฝึกอบรมอีกหลากหลาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร 0 2245 4035