นายชุมพล จุลใส สส. เขต 1 จังหวัดชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่าได้จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ที่อำเภอเมืองชุมพร ประมาณ 10 ตู้ และเตรียมติดตั้งเพิ่มที่อำเภอสวีโดยให้ชุมชนช่วยกันดูแล ซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีทั้งผู้ให้ที่มาเติมของ และผู้รับที่เข้าไปหยิบของแต่พอดี โดยผลตอบรับส่วนใหญ่ผู้นำท้องที่ให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะที่จุดคัดกรอง ก็มีการติดตั้งเพิ่ม เพราะเป็นจุดที่มีประชาชนเข้า- ออก และสามารถหยิบของในตู้ปันสุขกลับไปได้ ทั้งนี้ ตนเองก็ให้การสนับสนุนเติมของในทุกจุดเช่นกัน

ขณะเดียวกัน ในจังหวัดชุมพรให้ความร่วมมือตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสกันเป็นอย่างดี ทำตามอย่างเคร่งครัด และขอชื่นชมผู้ใหญ่บ้าน อสม. ที่ทำงานกันอย่างจริงจัง หากประชาชนไม่ร่วมมือก็จะทำงานกันยาก แต่ทุกคนต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส ตนเองก็ลงพื้นที่ตลอด ตั้งแต่การแจกหน้ากากอนามัยกว่า 30,000 ชิ้น และแจกให้ผู้นำชุมชนกระจายไปยังตามจุดต่างๆ ช่วยเหมาอาหารในตลาดช่วงที่ปิดทำการ มาแจกชาวบ้านพร้อมรับฟังปัญหาของประชาชน และในช่วงที่มีการเปิดสมัยประชุมสภาฯ ตนเองก็มีทีมงานที่คอยดูแลตู้ปันสุขเติมของให้ตลอดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้เวลา 15.00 น. เตรียมแจกข้าวสารจำนวน 4,000 ถุง ที่เทศบาลเมืองชุมพรด้วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน