พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีการแบ่งปันของคนไทยเช่นเรื่องของตู้ปันสุข ขอให้ทุกคนเห็นใจซึ่งกันและกัน ให้ความช่วยเหลือ เป็นไปได้อย่างทั่วถึง สิ่งใดหรือคนที่ทำไม่ดีขอให้สังคมช่วยกันดูแล ถือเป็นต้นแบบของความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันในสถานการณ์นี้ อยากบอกทุกคนว่ารัฐส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแสดงออกความรักความสามัคคีต่อกัน โดยผู้มีศักยภาพสามารถสนับการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้ และภาพเหล่านี้ทำให้ประชาชนมีรอยยิ้มก็มีความสุข
โดยหน่วยงานต่างๆ ก็ให้การดูแลประชาชนใน ส่วนทหารก็มีการตั้งโรงทานและส่งอาหารแบบเดลิเวอรรี่ เพื่อลดภาระบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งทั้งหมดเป็นการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมอันดีของไทย

อย่างไรก็ตามตนเองได้มีการสั่งการให้ ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อเฝ้าดูพฤติกรรม โดยย้ำว่า ต้องไม่เห็นแก่ตัวนึกถึงคนอื่น พร้อมให้นำของไปใช้เท่าที่เพียงพอ

ทั้งนี้ ยอมรับการทำงานต้องมีปัญหาบ้างแต่ต้องดูแลกันในเรื่องของมาตรการทางสังคม เช่น ในส่วนของตู้ปันสุข อาจมีการตรวจสอบคนที่มารับของว่ามีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ ไม่ใช่การมุ่งเอาผิดแต่ไม่อยากให้มีการเห็นแก่ตัว ให้นึกถึงคนอื่น สิ่งที่เป็นห่วงคือการเดินหน้าสู่วิถีชีวิต New Normal ที่อาจกระทบกับการใช้ชีวิตบ้าง หรือต้องปรับเปลี่ยนแนวทางเช่น การขายของแบบออนไลน์ การปลูกพืชผักในตึก หรือการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ ให้ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นายกรัฐมนตรี
เน้นย้ำสื่อช่วยเผยแพร่ในเรื่องเหล่านี้

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงแนวคิด Work From Home แม้หลังสถานการณ์โควิดไปแล้วว่า จะมีการปรับใช้ในวันข้างหน้า สำหรับการแก้ปัญหาจราจร เช่นเดียวกับแนวคิด learn from home รวมถึงแนวทางเหลื่อมเวลาการทำงาน ตั้งแต่ 07.30 น. 08.30 น. และ 09.30 น. ที่ในส่วนราชการได้ดำเนินการอยู่

ซึ่งตนเองได้ให้นโยบายกับหน่วยงานไปแล้ว เช่น การเรียนการสอนในวิชาที่สามารถเรียนที่บ้านได้ ซึ่งจะลดเวลาไปโรงเรียนและเป็นการคำนึงถึงการรับส่งบุตรหลานของผู้ปกครอง จึงต้องจัดเวลาการเรียนการสอนแต่ละช่วงวัยให้เหมาะสม โดยฝากให้กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไปดำเนินการ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางใน New Normal ที่จะทำให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนไป ส่วนการกำหนดเปิดภาคเรียนขณะนี้ยังคงเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม แต่ต้องติดตามสถานการณ์ แม้ว่าการแพร่ระบาดลดลงจนถึงศูนย์ ก็ยังประมาทไม่ได้ ตนเองก็อยากเปิดแต่หากเปิดแล้วมีการแพร่ระบาดกลับมาจะทำอย่างไ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่า ที่ประชุม ครม. ยังไม่มีข้อสรุป หรือแนวทางให้บริษัทการบินไทย จำกัด ล้มละลาย เพราะวันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนให้จัดทำแผนฟื้นฟู ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายสองฉบับ คือกฎหมายสหภาพแรงงาน และกฎหมายรัฐวิสาหกิจ

ดังนั้น การเข้าไปแก้ไขก็จะต้องมี กฎหมายรองรับ ทั้งนี้หากมีวิธีการอื่นที่สามารถแก้ได้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดืแต่หากไม่มี ก็จำเป็นต้องใช้แนวทางทางกฎหมายเข้าไปแก้ไข