นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ว่า จากการติดตามพบว่า มีประชาชนเดินทางมายื่นคำร้องตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ในวันนี้จำนวน 2,000 คน และยอดภาพรวมตั้งแต่เปิดรับเรื่องร้องเรียนวันที่ 5 พฤษภาคม – 12 พฤษภาคม 2563 มีผู้มายื่นคำร้องทั้งสิ้น 20,000คน โดยคาดว่าจนถึง วันที่ 15 พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ปิดรับบริการจะมีผู้มายื่นคำร้องทั้งหมด 30,000 คน

ทั้งนี้ ในจำนวน 30,000 คน ทางกระทรวงการคลังได้แยกปัญหาแบ่ง 2 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังโดยตรง อีกส่วนเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังประสานงานไปยังกระทรวงฯเพื่อรับเรื่องและพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

ขณะที่ บรรยากาศการรับลงทะเบียนยื่นคำร้องมีประชาชนทยอยมายื่นคำร้องแต่บางตาลงกว่าช่วงเช้า ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ประเมินว่าจะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จภายในช่วงบ่ายของวันนี้