อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เมื่อเวลา 07.57 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อ 30.88 บาท ขายออก 31.78 บาท
ยูโรอยู่ที่ระดับ 34.86 บาทต่อยูโร
ปอนด์อยู่ที่ 39.55 บาทต่อปอนด์
เงินหยวนของจีนอยู่ที่ 4.51 บาทต่อหยวน
และเงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ 0.30027 บาทต่อเยน