หลังจากที่กระทรวงการคลังได้ปิดรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา และได้มีการตั้งโต๊ะรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาการลงทะเบียนของประชาชนวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้บริการพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเดินทางเข้ามาต่อแถวรับเอกสารกรอกข้อมูลเพื่อสอบถามปัญหาการลงทะเบียนของตนเองกับทางเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเวลา 08.00 น.

โดยจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ระบุว่า ในวันนี้ (12พ.ค.) จะเป็นการเปิดรับเรื่องร้องทุกข์สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจะต้องติดตามข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังเรื่องการเปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่

สำหรับปัญหาที่พบส่วนใหญ่ของผู้ที่มาร้องเรียนในวันนี้จะเป็นข้อมูลไม่ถูกต้อง และการลงทะเบียนไม่ทันรวมถึงการใส่ไม่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้มายื่นคำร้องทุกคน

ด้านประชาชนที่มายื่นคำร้องในวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา จึงเดินทางมายื่นคำร้องในวันนี้ ต้องการสอบถามว่า ตนจะได้รับเงินจำนวน 5,000 บาทหรือไม่

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังได้เตรียมโต๊ะรับเรื่องทั้งหมด 30 โต๊ะ 2 ที่นั่งรองรับประชาชนที่มายื่นคำร้องได้ครั้งละ 60 คน พร้อมกันนี้ได้จัดน้ำดื่มและรถสุขาไว้คอยบริการสำหรับประชาชนที่มาลงทะเบียนในวันนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก นอกจากนี้ในการเข้าแถวเพื่อยื่นคำร้องได้มีการจัดระเบียบเว้นระยะห่างมีการกั้นจุดพื้นที่อย่างชัดเจนเพื่อลดความแออัดของประชาชน