นายภิญโญ นิโรจน์ ส.ส.เขต 1 จ.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ หมู่ 1 หมู่ 2 และ หมู่ 3 ในตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว เพื่อร่วมประชุมแก้ไขปัญหา ฝายหนองบัว ซึ่งเป็นฝายที่อยู่ปลายน้ำ และมีสภาพตื้นเขิน ประกอบกับหมู่ที่ 3 ได้ทำฝายกั้นน้ำ และทำให้น้ำไม่สามารถไหลเข้าสู่ฝายหนองบัวได้ โดยนายภิญโญ ระบุว่า จากการหารือร่วมกับชุมชน ทั้ง 3 หมู่บ้านนั้นตกลงกันได้ดี ประชาชนในพื้นที่พอใจ พร้อมทั้งขอบคุณกรมชลประทานเขตพิษณุโลก กำนัน นายกฯ อบต. หนองยาว ผู้ใหญ่บ้าน และชาวนาที่มีความสามัคคีกันในการร่วมมือแก้ไขปัญหาครั้งนี้

ขณะที่การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นำเครื่องจักรเข้าไปขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช ที่ขวางทางน้ำ เพื่อให้น้ำได้ไหลสะดวกเพิ่มมากขึ้น และเตรียมพร้อมที่จะรับน้ำในฤดูฝน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และประธานยุทธศาสตร์ของพรรค ที่ให้ ส.ส. ในพื้นที่ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง และให้เตรียมการเพื่อรองรับน้ำในฤดูฝนนี้