พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมากลาโหมได้ประสานความร่วมมือกับ กลาโหมมิตรประเทศ และกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคร่วมกัน

ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สนับสนุนนำอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมทั้งสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค บินตรงมาส่งมอบให้กับกระทรวงกลาโหม โดยจะทำพิธีส่งมอบกันในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:00 น. ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 โดยมี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะร่วมรับมอบจากคณะผู้แทนกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน

ต่อจากนั้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:00 น. กระทรวงกลาโหมไทย – กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำหนดการร่วมประชุมการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันในการรับมือโรคอุบัติใหม่ และใช้โอกาสนี้ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรในสถานการณ์วิกฤต และแนวทางการรักษาร่วมกันของทั้งสองประเทศ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกสองที่อาจเกิดขึ้นอีก โดยกระทรวงกลาโหมจะใช้โอกาสนี้เชิญผู้แทนหน่วยงานแพทย์ทหารและตำรวจ รวมทั้งผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ศาลาว่าการกลาโหม

ทั้งนี้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 กระทรวงกลาโหมได้ผลักดัน “ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน” ที่มีที่ตั้งในประเทศไทยให้มีการขับเคลื่อนฝึกทางการแพทย์ทหารร่วมกันทั้ง 10 ประเทศ โดยเป็นการฝึกตามสถานการณ์จริง ผ่านข้อมูลจากการปฏิบัติของแต่ละประเทศ ตามข้อเสนอขององค์การอนามัยโลก รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความสำเร็จในการปฏิบัติจริงด้านการแพทย์ทหารของแต่ละประเทศ เพื่อโอกาสความร่วมมือกันในภูมิภาคมากขึ้นในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นในระลอกสอง