นายประกอบ จรเจริญ เกษตรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า การลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน ที่อำเภอหนองเสือ มีเกษตรกรผ่านลงทะเบียนในปี 62/62 รวม 4,822 ราย จากเกษตรกรในพื้นที่ทั้งหมด 5,736 ราย โดยรายเก่ายังไม่ขึ้นทะเบียนก่อนปี 62 รวม 807 ราย เริ่มทยอยมาขึ้นทะเบียนต่อเนื่อง

ขณะที่ รายใหม่รอตรวจสอบ 107 ราย หลังการขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบว่าทำการเกษตรจริง

ทั้งนี้วันธรรมดาช่วงที่ผ่านมา มีเกษตรกรเดินทางมาลงทะเบียน 200 รายต่อวัน ทำให้ล่าสุดมีเกษตรกรยังไม่มาติดต่อประมาณ 200 รายเท่านั้นทั้งการลงทะเบียนและการอัพเดทข้อมูล ทำให้บรรยากาศช่วงนี้บางตาลงจากเคยหนาแน่น

อย่างไรก็ตาม การลงทะเบียนจะรับเรื่องถึงวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ส่วนผู้ที่จะเพาะปลูกถึงเดือนมิถุนายนสามารถยื่นคำร้องได้ถึง 15 พฤษภาคมนี้ เช่นกัน