นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “ศรีสุวรรณ จรรยา” ถึงกรณีที่โฆษกกองทัพเรือได้ออกมาชี้แจงกรณีที่ปรากฏข่าวว่ากองทัพเรือเสนอขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดระยอง 4,600 ไร่ จากกรมป่าไม้ โดยอ้างว่าเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ เกี่ยวกับที่ตั้งทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีทางทหาร และบัญชีพิกัดเป้าหมายสำคัญทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ และยังอ้างต่อไปว่าบุคคลทั่วไปมิได้รับทราบ รับรู้ความเข้าใจอย่างครบถ้วน ต่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ แล้วนำมาวิพากษ์วิจารณ์กันบนสื่อ อาจเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อการละเมิด หรือการเปิดเผยความลับของทางราชการนั้น

การวิพากษ์วิจารณ์และท้วงติงของประชาชนเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่สามารถทำได้ ตามมาตรา 78 ประกอบ มาตรา 257 หากกองทัพเรือยังคงใช้เงินจากภาษีของประชาชนอยู่ และประชาชนย่อมตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานรัฐ และที่สำคัญอย่าดูถูก ดูแคลนประชาชนว่าไม่รับรู้ รับทราบ หรือไม่เข้าใจแนวนโยบายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ การขอเพิ่มพื้นที่จาก 2,558 ไร่เป็น 4,600 ไร่ ไม่มีความจำเป็นใดๆ ซึ่งเมื่อเป็นพื้นที่ป่าสงวนฯจะไปมีตึกอาคารสูงเกิดขึ้นได้อย่างไร นอกจากจะกันพื้นที่ไว้เพื่อสร้างบ้านรับรองให้กับนายทหารระดับสูงจะได้มีวิวสวยๆเหมือนที่ภูเขาสัตหีบ แล้วปักป้ายว่า “เขตทหารห้ามเข้า” ใช่หรือไม่

ทั้งนี้ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติตาม รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 65 นั้นกองทัพเรือเข้าใจหรือไม่ว่าการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย ดังนั้น หากกองทัพเรือประสงค์จะอยากได้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดระยองกว่า 4,600 ไร่ มาใช้เพื่อกิจการกองทัพจริงๆ ก็ขอให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการออกเสียงประชามติ ถ้าทำไม่ได้ก็ขอให้พับแผนพับโครงการดังกล่าวไปเสีย เพราะประชาชนยุคนี้รู้ทันทหารหมดแล้ว