นายอนุชิต ผลสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานเขตเกษตรพื้นที่ 3 กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้ทางสำนักงานเขตเกษตรทั่วประเทศ ทำงานโดยไม่เว้นวันหยุดราชการในช่วงนี้เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรและตรวจสอบสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 5,000 บาท 3 เดือน

สำหรับเกษตรกรที่จะต้องเดินทางมาปรับปรุงและขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ คือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนก่อนปี 2562 และยังประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งหลังยื่นเรื่องจะได้เข้าคัดกรองตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรเป็นกลุ่มที่สองส่วนกลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์กลุ่มแรกคือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปรับปรุงเกษตรกรในปี 2562 / 63 แล้ว

 

ด้านเกษตรกรที่เดินทางมาลงทะเบียนอย่างคุณนรา ภู่อารีย์ ชาวสวนตลิ่งชัน กล่าวว่า ในวันนี้เดินทางมาเพื่อลงทะเบียนและยืนยันว่ายังทำการเกษตรจริง ซึ่งหากได้รับเงินเยียวยาตรงนี้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระในการนำไปซื้อวัตถุดิบและการปรับปรุงสวน

อย่างไรก็ตาม เอกสารการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ที่เกษตรกรจะต้องนำมานั้นประกอบไปด้วย สำเนาบัตรประชาชนพร้อมตัวจริง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนดที่ดิน และรูปถ่าย 1 นิ้วสองใบ ส่วนกรณีการเช่าที่ดินทำกินจะต้องมีหนังสือสัญญาเช่าที่ระบุเลขที่โฉนดที่ดินพร้อมชื่อเลขบัตรประชาชนของผู้ให้เช่า