รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และการเมือง ในฐานะคณะที่ปรึกษาด้านผล กระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เปิดเผยว่า มาตรการผ่อนปรนประเภทกิจการและกิจกรรมทั้ง 6 ชนิด ซึ่งมีผลไปตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ ในมุมของเศรษฐกิจและกำลังซื้อการผ่อนปรนดังกล่าวจะส่งผลมากหรือน้อยต้องขึ้นอยู่กับว่า 1.มาตรการที่ออกมาต้องไม่ทำให้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลับมาสูงขึ้นเป็นคลื่นลูกที่สอง และ 2.มาตรการดูแลและเยียวยา ระยะที่ 3 วงเงินรวม 1.9 ล้านล้านบาท ว่าออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสม และตรงจุดกับปัญหาเศรษฐกิจหรือไม่

ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุด คือ ความสามารถการป้องกันไม่ให้ยอดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ขณะเดียวกันก็ฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาเข้มแข็ง และสุดท้ายเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัว