นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการท่องเที่ยว และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า แม้ว่าการท่องเที่ยวจะเป็นรายได้หลักของประเทศไทย แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การจะเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามา หรือจะเปิดให้มีการเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกติคงยังไม่สมควร โดยเรื่องสำคัญที่สุดในตอนนี้ คือ ความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชน โดยจะต้องมีการหารือกับสาธารณะสุขและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับมาตรการช่วยเหลือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยอาจจะเป็นแนวทางเดียวกับที่ช่วยประชาชนคนละ 5,000 บาท รวม 3 เดือน อยู่ระหว่างการพิจารณา รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วย ซึ่งคาดว่าทุกอย่างจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้

ขณะเดียวกัน ทางกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้จัดเตรียมมาตรการฟื้นฟู หลังจากโควิด-19 จบ เพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

สุดท้ายนี้ ขอความร่วมมือจากทุกคนให้ปฏิบัติการณ์ตามพรก.ฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด เพื่อให้รัฐบาลปลดล็อกทุกอย่างโดยเร็วที่สุด