(10พ.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเด็กนักเรียน 2 คน ม.4 และ ม.2 ถูกครู 5 คนและศิษย์เก่า 2 คน รุมโทรมในจังหวัดมุกดาหารนั้น นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้สั่งการให้กรมเด็กและเยาวชน ส่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประกบให้ความช่วยเหลือทั้งทางกฎหมาย ให้ความปลอดภัย และดูแลให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาด้วยในส่วนคดีความก็ขอให้ทุกฝ่ายให้ความเป็นธรรม ตามกระบวนการกฎหมาย แต่สังคมมีความกังวลเรื่องการใช้อำนาจหรือการช่วยเหลือกัน อาจมีการข่มขู่คุกคามเกิดขึ้นได้ ตนจึงขอให้สังคมให้มีความเข้าใจ เราทุกคนมีหน้าที่ดูแลปกป้องเด็กให้เหมือนลูกหลานของเราเอง

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ให้เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ให้การคุ้มครองเด็กและช่วยเหลือตามกระบวนการอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ต้นแล้ว จากการพูดคุยเด็กคลายความวิตกกังวลได้ในระดับหนึ่ง ผู้ปกครองมีความเข้าใจ และร่วมดูแลเด็กอย่างดี และมีการจัดหาที่อยู่ที่ปลอดภัยให้กับเด็กตามความประสงค์ โดยจะเลือกอยู่ที่บ้านพักเด็กมุกดาหารหรือย้ายไปที่อื่นก็ได้ ให้แล้วแต่ความต้องการ ทั้งนี้ ต้องมองที่ความสบายใจของทุกฝ่าย