นายพริษฐ์ ชีวารักษ์ หรือ เพนกวิน ตัวแทนจากสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) และเครือข่ายนักเรียน นิสิตนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ รวม 27 กลุ่ม กว่า 10 คน ได้เดินทางมายื่นแถลงการณ์ถึงกระทรวงการคลัง เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ให้ครบทุกภาคส่วน เนื่องจากมองว่าประชาชนทุกคนได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันหมด ซึ่งหวังว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังจะรับฟังข้อเสนอ และให้จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนแบบถ้วนหน้ามากขึ้น เพราะที่ผ่านมารัฐบาลช่วยเหลือจริง แต่ก็เป็นการเลือกแจกเฉพาะคน ต้องผ่านการพิสูจน์

ดังนั้น สนท. และเครือข่าย จึงอยากให้รัฐบาลทบทวนมาตรการแจกเงิน 5,000 บาท และเรียกร้องให้รัฐบาลแจกเงินให้กับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปอย่างเท่าเทียมกันทุกคน คนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อไม่ให้มีประชาชนตกหล่นจากความผิดพลาดและพิสูจน์สิทธิ์ล่าช้าของมาตรการ