นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. กล่าวว่า ที่ประชุมศบค.มีการเสนอให้มีการเลื่อนระยะเวลาการทำงาน โดยมอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลฝ่ายข้าราชการพลเรือน เป็นผู้พิจารณา รวมไปถึงผลักดันให้มีการทำงานจากที่บ้าน ด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีการเสนอในที่ประชุมเรื่องการปิดสถานที่ต่างๆ ซึ่งในตอนนี้ยังต้องมีการพูดคุยหารือกัน โดยได้มอบหมายนายวิษณุ ให้เป็นผู้ดูข้อกฎหมายในการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ

ส่วนสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. โดยพลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา ได้รับมอบหมายให้มีการรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 8-12 พฤษภาคม และวันที่ 13 เป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจ ในวันที่ 14 พฤษภาคมจะมีการยกร่างผ่อนปรนในระยะที่ 2 เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และหากประเมินสถานการณ์แล้วไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้น จะมีการประกาศใช้ข้อผ่อนปรนในวันที่ 17 พฤษภาคม ในแต่ละธุรกิจหากมั่นใจในมาตรการ

โดยที่ประชุม ศบค. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเสนอปรับประกาศถอนรายชื่อบางประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้รวมถึงจีน เพื่อให้สามารถทำงานได้ และเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ยังไม่สามารถเข้าประเทศได้ทันที แต่จะมีขั้นตอนในการจัดการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เพิ่มเติมเรื่องการผลิตวัคซีน และเรื่องความเป็นไปได้ในการดึงผู้มีความรู้เข้ามาผลิตร่วมกัน

ทั้งนี้นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวถึงกรณีการติดเชื้อของกำลังพลทหารเรือ ว่า ขณะนี้ตนยังไม่ได้รับรายงานในรายละเอียด และยังไม่ได้มีการพูดคุยหารือในเรื่องดังกล่าวซึ่งจะมีการสอบถามไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อหาข้อมูลต่อไป