อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เมื่อเวลา 07.00 น. มีดังนี้
ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อที่ 31.23 บาท ขายออก 32.11 บาท ยูโรอยู่ที่ระดับ 35.05 บาทต่อยูโร
ปอนด์อยู่ที่ 40.03 บาทต่อปอนด์ เงินหยวนของจีนอยู่ที่ 4.53 บาทต่อหยวน และเงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่0.3061 บาทต่อเยน