นางสาวตรีนุช เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยและสิ่งของจำเป็นในการยังชีพ แก่เจ้าหน้าที่ อสม. , รพ.สต. และผู้นำท้องถิ่น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โดยการพบปะในครั้งนี้ได้สอบถามปัญหา และให้กำลังใจ กับเจ้าหน้าที่ อสม. และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากขณะนี้บุคคลเหล่านี้ถือเป็นกำลังหลักในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และเน้นย้ำเรื่องการรักษาระยะห่าง Social distancing ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน เพราะในขณะนี้จังหวัดสระแก้ว พบผู้ติดเชื้อ 10 คน และรักษาหายหมดแล้ว รวมทั้งไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม เพราะพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี จึงทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อมีจำนวนน้อยมาก