วันที่ 30 เมย. 63 ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดปทุมธานี
พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เปิดเผยว่า นายพินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินการของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและการตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิท-19 และจุดตรวจเคอร์ฟิวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ภ.จว.ปทุมธานี ตาม พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ พล.ต.ต.ชยุต เปิดเผยอีกว่า ก่อนเข้าประชุม นายพินิจฯ ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของ ดต.สวาท บัวแก้ว ผบ.หมู่จราจร สภ.สวนพริกไทย รหัส 611 ซึ่งมีเสนอข่าวของสื่อต่างๆ ว่าได้ใช้มือเปล่าล้วงขยะท่ีปิดบังทางเดินของช่องระบายน้ำหลายช่อง ในขณะท่ีน้ำกำลังท่วมถนนหลังฝนตก บริเวณหน้า ม.ปทุมธานี เพื่อลดปริมาณน้ำให้ลดลง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว

ซึ่งตนและท่านผู้ว่าฯได้ร่วมกันมอบสิ่งของและเงินรางวัลให้กับ ดต.สวาทฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจการทำความดีและขอให้ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนเช่นนี้ต่อไป