นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม พร้อมด้วยคุณพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดหาและมอบเจลแอลกอฮอล์ จากโรงงานผู้ผลิตในประเทศ เนื่องจาก ปตท. ไม่มีโรงงานผลิตแอลกอฮอล์เป็นของตนเอง ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ ทำเนียบองคมนตรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลในเครือข่าย สำหรับใช้ในการดูแลรักษาประชาชนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

กลุ่ม ปตท. พร้อมเป็นกำลังใจให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน #สานพลังใจWeFightTogether