นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ความคืบหน้ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ขณะนี้กระทรวงแรงงานได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัด นำโดย แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่แต่ละจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในกลุ่มต่างด้าว ซึ่งหลายพื้นที่กำลังดำเนินการอยู่อย่างเข้มงวด

ล่าสุดได้รับรายงานจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์แก้ไขการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 (COVID -19) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความห่วงใยในเรื่องของสุขภาพอนามัยในแคมป์คนงานก่อสร้าง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ได้สั่งการให้มีการบูรณาการหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด เทศบาลเมืองอโยธยา กอ.รมน.จังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการก่อสร้างและแคมป์คนงานก่อสร้าง