พล.อ.มานัต วงษ์วาท ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) กล่าวว่า ขณะนี้ทุกคนดีใจที่ได้เห็นตัวเลขการติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศลดระดับลงและขอขอบคุณประชาชนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือรักษากฎระเบียบวินัย ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย ถือเป็นสิ่งดีเพราะความแข็งแกร่งของชาติบ้านเมืองอยู่ที่ความมีวินัยและการปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง เป็นสิ่งที่น่ายินดี

สำหรับการผ่อนปรนให้ทำกิจกรรมบางอย่างก็เป็นไปตามอำนาจขอผู้ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา เรามีหน้าที่รักษากฎระเบียบกติกาตามที่รัฐบาลมอบหมายให้ ส่วนเรื่องของการประกาศหรือตัดสินหรือตกลงใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของรัฐบาล

ส่วนความกังวลว่าอาจจะมีการระบาดรอบสองอีกหรือไม่ พล.อ.อ.มานัต กล่าวว่า เป็นธรรมชาติแต่ถ้ามีกติกาที่ชัดเจนและประชาชนให้ความร่วมมือมีวินัยเราสู้ได้แน่นอน