นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ได้ออกมาเรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมออกระเบียบติดพลาสติก รถตุ๊ก ๆ – แท๊กซี่ กั้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสาร สกัดการแพร่เชื้อโควิด-19 โดยให้ใช้งบประมาณของรัฐว่า เบื้องต้นได้รับการตอบสนองจาก นายกิตติพงษ์ พึ่งพา ผู้รับผิดชอบส่วนงานแท็กซี่ที่ให้บริการในสนามบิน ในนามของบริษัมรักษาความปลอดภัยพลังร่วม จำกัด ว่า เห็นด้วยกับระเบียบข้อนี้อย่างมาก ในส่วนของแท๊กซี่ที่ให้บริการในสนามบินจากสถานการณ์ช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบกับปัญหาอย่างมาก ส่วนหนึ่งเพราะสายการปิดหยุดให้บริการ และที่สำคัญคือผู้โดยสารไม่กล้าขึ้นแท็กซี่ เพราะกลัวว่าจะมีการแพร่กระจายเชื้อบนรถ ถ้ากระทรวงคมนาคม ออกกฎระเบียบเรื่องพลาสติกก็จะสามารถทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการใช้บริการได้ ส่วนเรื่องงบประมาณที่จะเกิดขึ้น ผมก็อยากวิงวอนให้ภาครัฐอนุมัติงบประมาณในส่วนนี้ลงมาช่วยเหลือแท๊กซี่ เพราะหากจะให้เราไปติดกันเองคนละ 300 บาท ในตอนนี้คงไม่มีใครสามารถทำตามได้ เพราะลำพังจะหาเงินในตอนนี้ยังยากลำบากมาก

ด้าน นายวิสุทธิ์ รุ่งโรจน์สกุลพร ผู้ขับรถแท็กซี่ ก็เห็นเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง หากรัฐบาลช่วยเหลือค่าติดตั้งก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจทั้งทางผู้ขับขี่และประชาชนผู้โดยสาร ในส่วนตัวตนก็ไปติดแผ่นพลาสติกมาเช่นกัน โดยการใช้งบประมาณส่วนตัว ซึ่งก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น แต่หากรัฐบาลจะให้ทางวิศวกรหรือแพทย์เก่ง ๆ ของประเทศ มาออกแบบพลาสติกที่จะติดตั้งให้สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้ได้มากที่สุด ตนคิดว่าจะเป็นการป้องกันได้ดี