ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ การวิจัยและพัฒนา เปิดเผยผลการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คนกรุงเทพฯ ออกนอกบ้านมากขึ้น โดยประมวลข้อมูลการเดินทางในวันทำงาน เปรียบเทียบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (20-24 เมษายน 2563) กับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ (13-17 เมษายน 2563) พบว่าการใช้
– รถยนต์ส่วนตัว เพิ่มขึ้น 10% จากเฉลี่ยวันละ 1,485,250 คัน เป็นวันละ 1,630,505 คัน
-ระบบขนส่งสาธารณะทางถนน เพิ่มขึ้น 9% จากเฉลี่ยวันละ 470,475 คน เป็นวันละ 512,088 คน
-ระบบขนส่งสาธารณะทางราง เพิ่มขึ้น 9% จากเฉลี่ยวันละ 274,718 คน เป็นวันละ 300,259 คน

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​