นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า ประเทศไทยใกล้จะเข้าสู่มาตรการปลดล็อคเป็นขั้นตอนแล้ว เช่นในวันที่ 1 พ.ค 2563 สายการบินในประเทศจะเปิดบินแล้ว และคงจะตามด้วยรถไฟและรถบขส. ทั้งรถไฟ,รถ บขส และเครื่องบินจำเป็นจะต้องรับส่งผู้โดยสารจำนวนมากจากรถแท็กซี่และรถโดยสารอื่นๆ ผมจึงขอเสนอการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกออกระเบียบให้รถแท็กซี่,รถตุ๊กๆ,และรถสองแถว ทุกคันต้องติดพลาสติกป้องกันระหว่างคนขับกับผู้โดยสาร

ทั้งนี้ ทางกรมขนส่งทางบกต้องบังคับให้ใช้พลาสติกป้องกันประมาณหนึ่งปี หรือจนกว่าจะจบการระบาดของเชื้อโควิด-19 หรือมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ถึงค่อยพิจารณายกเลิกระเบียบนี้ ทั้งนี้คนขับรถแท็กซี่และผู้โดยสารทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยและห้ามรับประทานอาหารในรถ และที่สำคัญคือ การหลีกเลี่ยงการชำระค่าโดยสารเป็นเงินสด ให้รถทุกคันมีป้ายคิวอาร์โค้ดหรือเลขบัญชีธนาคารติดไว้ให้ผู้โดยสารทุกคนได้เห็น ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถทำได้ ก็ผ่อนผันให้จ่ายเป็นเงินกดได้โดยทำช่องที่มีติดรูดเปิดปิดได้บนพลาสติกที่กั้น

ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจะต้องเร่งดำเนินการเรื่องนี้เป็นการด่วน จะได้เกิดความมั่นใจว่าโอกาสในการแพร่เชื้อระหว่างคนขับกับผู้โดยสาร