นายพิทักษ์ โยธา ตัวแทนผู้ประกอบการสถานบริการเพื่อสุขภาพ กว่า 327 แห่งทั่วประเทศ เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล เรื่องการร้องเรียนให้ภาครัฐมีมาตรการหรือให้ความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการบริการเพื่อสุขภาพ โดยมองว่าร้านนวดอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐานคลินิกเสริมความงาม ซึ่งมาตรการการเยียวยาผู้ประกอบการที่ออกมาในเบื้องต้น ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบ และระหว่างการถูกสั่งปิด ยังคงต้องรับภาระค่าเช่าร้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ รวมถึงค่าพนักงาน และขณะนี้มีพนักงานนวดที่ได้รับผลกระทบกว่า 300,000 ราย ซึ่งขณะนี้ทางผู้ประกอบการมีการช่วยเหลือตัวเองและมีการแจกถุงยังชีพ

โดยนายพิทักษ์ กล่าวอีกว่า ตนรู้สึกน้อยใจ ที่ร้านนวดที่ถือว่าเป็นมรดกของโลก ทำตามรัฐบาลทุกอย่างเพื่อเป็นการหยุดการแพร่เชื้อ แต่ไม่ได้รับการเยียวยา ซึ่งตัวแทนผู้ประกอบการร้านนวดเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ จึงนำข้อเสนอมาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อผ่อนปรนให้มีการเปิดกิจการภายใต้การกำกับดูแลมาตรฐานเดียวกับร้านเสริมสวย และคลินิกเสริมความงาม เนื่องจากการนวดแผนไทยถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในฐานะมรดกโลก

ทั้งนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ โดยมีการฝึกอบรมหรือฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ามารับบริการมีความปลอดภัย และมีการตรวจเครดิตฟรีให้กับผู้ให้บริการเพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ให้บริการมีความปลอดภัย รวมไปถึงต้องมีมาตรการเยียวยาที่ชัดเจนว่าจะช่วยเหลือเยียวยาร้านนวดร้านสปาเหมือนกันกับการช่วยเหลือสนามมวย หรือไม่ อย่างเร่งด่วน เพราะขณะนี้ได้รับการเดือดร้อนกันทั่วประเทศ