อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เมื่อเวลา 07.56 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อ 31.22 บาท ขายออก 32.13 บาท ยูโรอยู่ที่ระดับ 35.14 บาทต่อยูโร ปอนด์อยู่ที่ 40.25 บาทต่อปอนด์
เงินหยวนของจีนอยู่ที่ 4.58 บาทต่อหยวน และเงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ 0.30385 บาทต่อเยน