กรุงไทยขานรับนโยบายกรมสรรพากร   สนับสนุนนิติบุคคลผูกพร้อมเพย์ผ่าน Krungthai Corporate Online เพื่อรับเงินคืนภาษีเข้าบัญชีโดยตรง ไม่ต้องติดต่อหรือยื่นเอกสารที่สาขา สะดวกและรวดเร็ว พร้อมจับมือกรมสรรพากรให้ลูกค้านิติบุคคลสามารถชำระภาษีได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
นายผยง  ศรีวณิช  กรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงไทย  เปิดเผยว่า  ตามที่กรมสรรพากรมีนโยบายปรับปรุงกระบวนการให้บริการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์ เพื่อยกระดับการ ให้บริการรูปแบบดิจิทัล ตั้งแต่ 1 พ.ค.นี้ ธนาคารกรุงไทยจึงได้พัฒนาช่องทางในการสมัครและผูกบัญชีพร้อมเพย์ผ่าน Krungthai Corporate Online เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าธุรกิจ โดยมีขั้นตอนการยื่นขอสมัครง่าย สะดวก และรวดเร็ว  เพียงมีเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลักและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยเท่านั้น   ส่วนธุรกิจที่ยังไม่ได้เปิดใช้บริการ Krungthai Corporate Online สามารถยื่นเอกสารขอดำเนินการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และขอเชิญชวนลูกค้าธุรกิจใช้บริการพร้อมเพย์ในการรับเงินคืนภาษี เพื่อจะได้เงินคืนเข้าบัญชีโดยตรง  การทำธุรกรรมทางการเงินจะสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น ทั้งการรับ-โอนเงินระหว่างบุคคลกับนิติบุคคล หรือนิติบุคคลกับนิติบุคคล ก็สามารถดำเนินการได้ โดยใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก แทนการใช้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ธนาคารกรุงไทยจับมือกับกรมสรรพากร อำนวยความสะดวกให้ลูกค้านิติบุคคล สามารถชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการทำรายการ ได้แก่ แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Corporate Online และตู้ ATM/ADM   สามารถดำเนินการได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สาขาของธนาคาร
ลูกค้าธุรกิจที่สนใจสมัครใช้บริการพร้อมเพย์นิติบุคคล สอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือติดต่อ Krungthai Corporate Call Center 02 111 9999 และเว็บไซต์ www.krungthai.com