นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิด-19 เป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนละ 5,000 บาทต่อครัวเรือน รวมกว่า 10 ล้านครัวเรือนแบ่งเป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง รวมแล้ว 8.43 ล้านครัวเรือน และกลุ่มรอการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน 1.57 ล้านครัวเรือน รวมวงเงินการช่วยเหลือ 150,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนสามารถไปขึ้นทะเบียนได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม