นางสาว วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME สามารถใช้แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ในการเข้าถึงตลาดและลูกค้าใหม่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 สสว.จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วยดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ขึ้น โดยจะให้ความรู้ในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายภาพสินค้า การเปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม(E-market place) และช่องทางต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ สสว. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี มาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งตัวอย่างผลการดำเนินงานในปี 2560-2661 มีผู้ประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์จำนวนกว่า 165,000 ราย ถ่ายภาพสินค้าและจัดทำเนื้อหาสินค้ากว่า 300,000 ผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้ประกอบการเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้กว่า 24,000 ราย และสร้างยอดขายกว่า 450 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ สสว.ได้มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้เป็นเชิงลึกมากขึ้น โดยรูปแบบการอบรม ในช่วงแรกปรับจาก Offline เป็น Online โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 และอาจต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน 2563 หากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย แต่ถ้าหากสถานการณ์คลี่คลายในเดือนมิถุนายน 2563 จะกลับมาดำเนินการอบรมแบบ Offline เช่นเดิม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์สูงสุด

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง สิงหาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.smeonline.info