นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความเห็นของพรรคเพื่อไทยในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค ว่า ในกรณีที่วิปรัฐบาลปฏิเสธให้ความร่วมมือลงชื่อเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ โดยเห็นว่าการพิจารณา พรก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทเป็นเรื่องไม่เร่งด่วน พรรคเพื่อไทยเห็นว่าการเปิดประชุมสภาวิสามัญ เป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะการพิจารณาอนุมัติ พรก.เงินกู้ทั้ง 3 ฉบับ นั้นเงินจำนวนมหาศาลถูกกู้ออกมาและกำลังถูกนำไปใช้โดยไม่มีใครตรวจสอบ หากช้าอาจทำให้การใช้เงินขาดประสิทธิภาพ ไม่โปร่งใส และไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง เรื่องนี้หากรัฐบาลจริงใจ นายกรัฐมนตรีควรเป็นผู้ร้องขอให้เปิดสภาเองด้วยซ้ำ แต่เมื่อมีพฤติกรรมเอื้อสมกันแบบนี้ จึงมองเห็นว่ามีวิธีคิดที่ไม่สุจริต

อย่างไรก็ตาม พรรคร่วมฝ่ายค้านจะดำเนินการรวบรวมรายชื่อต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลและ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลจะเห็นความจริงใจในการขอเปิดสภาครั้งนี้