นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน ว่า การต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น เนื่องจากการแก้ปัญหาการควบคุมโรค หรือการแก้ปัญหาเรื่องกาารฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจการเยียวยานั้น ไม่จำเป็นจะต้องใช้ พ.ร.ก. ก็ได้ ดังนั้นจึงได้ตั้งสมมติฐานขึ้นว่าที่รัฐบาลคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้ก็เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่คาดการว่าหากไม่มี พ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วจะเกิดการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเกิดขึ้นเท่านั้น

พร้อมกันนี้ นพ.ชลนน่าน กล่าวต่อว่า ในส่วนของการผ่อนคลายมาตรการให้กับบางธุรกิจได้ดำเนินการต่อไป ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่จะต้องดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่ามาตรการที่ออกมา จะทำให้การฟื้นฟูการทำกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจมีผลต่อการฟื้นคืนต่อวิถีชีวิตของประชาชนหรือที่เรียกว่า New Normal ให้เป็นไปได้ดีได้อย่างไร และรัฐบาลจะต้องกำหนดพื้นที่การผ่อนคลายมาตรการให้มีความแคบลงอีก เช่น ในกรุงเทพมหานคร หากพื้นที่ใด ที่ยังเป็นพื้นที่ระบาดอยู่ก็ควรจะให้พื้นที่สีแดงตรงนั้น ส่วนพื้นที่ไหนไม่มีการระบาดแล้วก็จัดเป็นพื้นที่สีเหลืองหรือเขียวไปตามลำดับ เพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้ดำเนินชีวิตต่อไปได้เหมือนกับจังหวัดอื่นๆ