เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ก.ต.ช.ครั้งที่ 1/2563 และเวลา 14.30 น. เป็นประธานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 3/2563 ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวภายหลังการประชุมว่า การประชุม ก.ต.ช.กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกส่วน ทั้งปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผอ.สำนักงบประมาณ มีเรื่องพิจารณา 5 เรื่อง ส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องจากการประชุมก.ตร.ครั้งที่ผ่านมา ประกอบด้วย 1.เรื่องเห็นชอบกำหนดตำแหน่ง ผบก.กมค. สังกัด บช.ภ.1-9 ซึ่งเดิมผ่าน ก.ตร.ไปแล้ว ส่วนกฎกระทรวงก็ผ่าน ครม.ไปแล้วด้วย จากนี้เหลือเพียงให้รอกฤษฎีกาตรวจ เพื่อออกเป็นกฎกระทรวง เพียงแต่ครั้งนี้เป็นการดำเนินให้ครบถ้วนตามกฎหมาย เนื่องจากตำแหน่ง พล.ต.ต.ขึ้นไป แม้ ก.ตร.เห็นชอบ ต้องให้ ก.ต.ช.เห็นชอบด้วย 2.กรณี ผบก.วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ รพ.ตร. ซึ่งเป็นหลักการเดียวกัน เมื่อผ่านมติ ก.ตร.ไปแล้ว ก็ต้องให้ ก.ต.ช.เห็นชอบเช่นกัน สำหรับกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดตั้งแพทย์ศาสตร์ รพ.ตร. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไปแล้ว กฤษฎีกาตรวจเรียบร้อย จากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะได้นำเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม ในประกาศกฎกระทรวง 3.กรณีผบก.ศูนย์ฝึกวิชาตำรวจกลาง ที่หนองสาหร่าย กรณีนี้ขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อย 4.แนวทางการเสนอวุฒิสภา ในการคัดเลือก ก.ต.ช.ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งตามประกาศคสช.ฉบับที่ 88 ลง 10 ก.ค.ปี 2557 จากเดิมมี 4 ท่าน ให้เหลือ 2 ท่าน โดยให้วุฒสภาเลือกมา ซึ่ง ก.ต.ช.ใช้แนวทางเหมือนเกือบทั้งหมด ตามแนวทางที่ ก.ตร.กำหนดไว้ โดยในที่ประชุม ก.ต.ช.เห็นชอบเกือบทุกอย่าง ยกเว้นประเด็นกรณีที่ ก.ตร.ระบุไว้ว่า ผู้ที่จะเสนอชื่อไปนั้น ก.ตร.เสนอ 4 ชื่อ ให้คัดเลือก แต่เนื่องจาก ก.ต.ช.ต้องการบุคคลที่มีความหลากหลายอาชีพ จึงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอขึ้นไป 4 เหมือนเดิม แต่ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นเพียงตำรวจเท่านั้น เพื่อที่ก.ต.ช.ได้คัดเลือกและให้วุฒิสภารับรอง และประเด็นสุดท้าย ก.ต.ช.เห็นชอบร่างระเบียบกองทุน ด้านงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา เนื่องจากยังมีบางอย่างที่เป็นอุปสรรค ในการที่ตำรวจจะเบิกงบประมาณมาใช้ จากนี้หลายๆหน้างานจะสามารถเบิกได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
โฆษกตร. กล่าวต่อว่า ในส่วนการประชุม ก.ตร.เป็นการประชุมเพื่อรับทราบการทำงานของอนุฯ คณะต่างๆ ส่วนกรณีที่หน้าสนใจ คือการอนุมัติกำหนดตำแหน่ง ผบก.ให้กับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ในภูมิภาคที่ยังไม่มีตำแหน่ง ผบก.ซึ่งมี 6 ศูนย์ ที่จะได้รับการยกฐานะ ประกอบด้วยศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 4 6 7 8 และ 9 จากนี้จะได้นำเรื่องเข้าที่ประชุม ก.ต.ช.ต่อไป ในที่ประชุม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ยังได้เสนอให้เปลี่ยนแปลงประธานและคณะกรรมการ อนุก.ตร.คณะต่างๆ

โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผบ.ตร.เป็นประธานอนุก.ตร.พัฒนาทรัพยากรบุคคล พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผบ.ตร.เป็น ประธานอนุก.ตร.วินัย พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุก.ตร.อุทธรณ์ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวสัสดิ์ รอง ผบ.ตร.เป็น ประธานอนุก.ตร.การร้องทุกข์ พล.ต.ท.ปัญญา เอ่งฉ้วน ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานอนุ.ก.ตร.กฎหมาย และ พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรากูร จตช. เป็นประธานอนุก.ตร.จริยธรรม สำหรับกรณีการร่างระเบียบก.ตร.ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งของตำรวจกับส่วนราชการอื่น เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกับทางทหาร ได้ผ่านการพิจารณาในที่ประชุมเรียบร้อย