นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) (ศบค.) แถลงภายหลังการประชุม ศบค. ในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการผ่อนปรนธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ประกอบไปด้วยประเภท สีขาว ได้แก่ธุรกิจที่สามารถเปิดดำเนินการได้มีพื้นที่ขนาดเล็ก สีเขียว ได้แก่ธุรกิจขนาดเล็กติดแอร์มีพื้นที่ไม่มาก สีเหลือง ได้แก่ธุรกิจขนาดกลางและมีพื้นที่ติดแอร์ การใช้บริการใกล้ชิดโดยต้องวางมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด และสีแดง ได้แก่ธุรกิจที่มีการรวมตัวกันของกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก อาทิสนามมวย สถานบันเทิง

โดยแนวทางดังกล่าวที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ แต่ให้ภาคเอกชนไปหาหรือกันในช่วงบ่ายนี้ถึงรายละเอียดของกิจการต่างๆแบ่งเป็นภาคธุรกิจ แต่ละส่วน เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าหากการผ่อนปรนธุรกิจในการเปิดกิจการนั้นจะต้องเหมือนกันทั่วประเทศ คือหากเปิดดำเนินการขอต้องปิดดำเนินการทั้งประเทศไม่แบ่งรายจังหวัด

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังไม่ได้สรุปรายละเอียดเป็นมติว่าจะให้ภาคธุรกิจเปิดดำเนินการในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ตามเป็นข่าวในออนไลน์ เนื่องจากต้องรอเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง