(27 เม.ย. 63) เวลา 10.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นำรถครัวสนามเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร ประกอบปรุงอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชน จำนวน 500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตบางซื่อ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูน เขตบางซื่อ

 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้นำรถครัวสนามเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร มาประกอบปรุงอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยดำเนินการเมื่อวันที่ 25 เม.ย.63 เป็นต้นมา พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดระเบียบระหว่างรอรับอาหาร รวมถึงจัดวางแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการประชาชนที่มารับอาหาร มีจุดคัดกรอง การตรวจวัดไข้ ใส่หน้ากากอนามัย รับบัตรคิว เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว นอกจากนี้ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ประชาชนที่มารับอาหารอีกด้วย

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครกำหนดแผนนำรถครัวสนามกรุงเทพมหานคร ประกอบปรุงอาหารในลักษณะเช่นเดียวนี้ โดยจะกระจายให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (28 เม ย.63) จะนำรถครัวสนามเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร ไปประกอบปรุงอาหารที่โรงเรียนเพชรถนอม เขตลาดพร้าว รวมถึงยังได้จัดทำถุงยังชีพ เพื่อแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวให้มากที่สุด สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ขอให้แจ้งประสานสำนักงานเขตในพื้นที่ทราบล่วงหน้า เพื่อจัดระเบียบการแจกอาหารหรือสิ่งของเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับต่อไป