26 เมษายน 2563 ที่อาคารอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) พล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตร. พล.ต.ท.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ นายแพทย์ (สบ.8 ) โรงพยาบาลตำรวจ รับมอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท จากมูลนิธิร่วมทางฝัน โดยมีนายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารมูลนิธิร่วมทางฝัน ร่วมส่งมอบ โดยบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)ยังมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจด้วย

นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ กล่าวว่า มูลนิธิร่วมทางฝัน มอบเงิน 2 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 แก่แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ก่อนหน้านี้ได้บริจาคเงินสมทบ พร้อมด้วยหน้ากากอนามัย ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ทางบริษัทได้มีการระดมพนักงานเสนาที่มีจิตอาสามาร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำหน้ากาก Face Shield จำนวน 13,000 ชิ้นเพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทั้งหมด 20 แห่ง โดยทางบริษัทได้ทยอยส่งมอบให้ทางโรงพยาบาลแล้ว อาทิ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 9 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลสิรินธร

“บริษัทเสนาและทุกกลุ่มธุรกิจในเครือ ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละ และต้องอดทน เหน็ดเหนื่อยกับวิกฤตในครั้งนี้ โดยทางบริษัทเสนาและทุกกลุ่มธุรกิจในเครือ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในทุกด้านและพร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเพื่อก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน เราจะสู้ไปด้วยกัน จนกว่าจะเป็น Zero Covid” นายธีรวัฒน์ กล่าว