คุณ ชณทัต ปัทะมะภูวดล อนุกรรมการ สภากรุงเทพมหานคร คณะ(SMART CITY) และกลุ่ม Crazy Ghost (กลุ่มรถฮาร์เลย์)ลงพื้นที่ ตำบลปลายกลัดอำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจกแตงโมจำนวน12ตัน มะม่วง และอาหาร ให้แก่ผู้ที่รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19

โดยมีกำนันตำบลปลายกัดเป็นผู้รับมอบ คือกำนัน สินิรัชต์ โพธิ์พิทัก นำไปแจกในพื้นที่ทุกครัวเรือน จำนวน1,500 ครัวเรือน เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันจากนั้น คุณชณทัต ปัทะมะภูวดล และกลุ่ม Crazy Ghost (กลุ่มรถฮาร์เลย์) ได้เข้าเยี่ยมคนพิการ และ คนชรา ในพื้นที่

ปัจจุบันอำเภอบางซ้ายมีประชากร 4หมื่นกว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิต19 รวมทั้งผลกระทบจากภัยแล้ง ไม่มีน้ำทำการเกษตร ทำให้คนพื้นที่ยังขาดรายได้ และอาหารอีกมาก

โดย ก่อนหน้านี้ ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบางซ้าย โรงเรียนในอำเภอบางซ้าย ศูนย์ราชการในอำเภอ ต่อมาก็ได้มอบหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้นและอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบางซ้าย อ.บางซ้าย จ.อยุธยา โดย มอบอย่างต่อเนื่อง