นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการที่รัฐบาลตัดงบประมาณบัตรทองหรือเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า การตัดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ปัญหาภาวะวิกฤติโควิด-19 เป็นการทำลายศักยภาพของประเทศด้านสาธารณสุข ทำลายขวัญและกำลังใจของบุคคลากรด้านสาธารณสุข ทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนและแสดงถึงความไม่เข้าใจวิธีการแก้ปัญหา จึงทำให้รัฐบาลชุดนี้ล้มเหลวประชาชนผิดหวังในการบริหารมาโดยตลอด

ซึ่งปัญหาโควิด-19 เป็นปัญหาด้านสาธารณสุข ควรเพิ่มงบประมาณด้านสาธารณสุข เพื่อเพิ่มศักยภาพ เพิ่มกำลังใจแก่บุคคลากรด้านสาธารณสุข สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ไม่ใช่ไปตัดงบประมาณด้านสาธารณสุขเหมือนที่รัฐบาลชุดนี้กำลังทำอยู่ รัฐบาลชุดนี้แทนที่จะแก้ปัญหา กลับไปสร้างปัญหาใหม่เพิ่มอีก พอมีคนทักท้วง ก็ต้องมาแก้ปัญหาที่รัฐบาลสร้างขึ้นเองอย่างไม่สิ้นสุด มีปัญหาด้านใดก็ต้องทุ่มเทกำลังเข้าช่วยด้านนั้น ไม่ใช่ไปลดทอนศักยภาพในการแก้ปัญหาลงไปอีก