นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เผยว่า กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างรวบรวมความเสียหายของผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการประกาศเคอร์ฟิวที่ทำให้ผู้โดยสารลดลง กว่า 80% เช่น เรือด่วนเจ้าพระยาผู้โดยสารต่อวัน 50,000 คน เหลือวันละ 3,000-4,000 คน ทำให้รายได้ลดลงตามไปด้วย รวมถึงเรือข้ามฝากที่มีผู้โดยสารเพียงหลักร้อยคนเท่านั้น

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบยังคงเปิดให้บริการเรือเช่นเดิม แม้จะมีผู้โดยสารน้อยลง เนื่องจากยังมีประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางอยู่

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 27 เมษายนนี้ กรมเจ้าท่าจะส่งข้อมูลความเสียหาย และข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเยียวยาและมาตารการช่วยเหลือทั้งหมดให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเห็นชอบตามความเหมาะสม จากนั้นจะหารือร่วมกับผู้ประกอบการอีกครั้ง