นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ ประธานสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ปัจจุบันราคาไข่ไก่ลดลงต่อเนื่องเฉลี่ย 20 สตางค์ต่อฟอง ทั้งผลกระทบจากการกักตุนต่อความกังวลประกาศเคอร์ฟิว ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ห้ามประชาชนออกจากบ้าน และจากประกาศห้ามส่งออกไข่ไก่สด ไปนอกราชอาณาจักรยังมีผลไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และในสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะยังปรับลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้เลี้ยงไข่ไก่จึงหวังว่ากระทรวงพาณิชย์จะไม่ขยายห้ามส่งออกไปอีก ซึ่งหากการประกาศสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน นี้ เชื่อว่าราคาไข่จะขยับขึ้นไปได้ ซึ่งทางผู้เลี้ยงขอให้มากกว่าราคาปัจจุบันที่ 2.60 บาทต่อฟอง แต่ไม่ต้องเกิน 3 บาทต่อฟอง เพื่อไม่ให้กระทบผู้บริโภค

 

 

ประธานสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ กล่าวต่อว่า ตอนนี้ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากภัยแล้ง ทำให้ต้องซื้อน้ำใช้ และตอนนี้ที่ราคาไข่ยังตกต่ำยิ่งส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงอย่างหนัก