นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า แผนการปฏิบัติการฝนหลวงในวันนี้ (24 เม.ย.63) จากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกประกาศเขตพื้นที่ภัยแล้ง ยังคงมีจำนวน 26 จังหวัด 149 อำเภอ 793 ตำบล 4 เทศบาล 6,918 หมู่บ้าน/ชุมชน บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด

ภาคกลางและภาคตะวันออก 8 จังหวัด และภาคใต้ 1 จังหวัด ขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% ของปริมาณน้ำใช้การ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 26 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 198 แห่ง ด้านประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าคะนองในวันนี้ อยู่ในระดับเสี่ยงสูงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

สำหรับจุดความร้อนหรือจุดที่มีการเผาไหม้ (Hotspot) พบว่า ในประเทศไทยมีจำนวน 43 จุด อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง ดี และดีมาก เนื่องจากมีฝนตกกระจายตัวทั่วทุกภูมิภาค จึงทำให้พื้นที่เสี่ยงปัญหาหมอกควันไฟป่าลดน้อยลง ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งพื้นที่เสี่ยงพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง บริเวณตอนกลางของประเทศอยู่ในระดับสูง และบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางฝั่งตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอยู่ในระดับปานกลาง

ขณะเดียวกัน ผลการตรวจอากาศจากสถานีเรดาร์ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ เข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง ในช่วงเช้านี้จึงมีการวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมายโดยหน่วยปฏิบัติการฯ 7 หน่วย ได้แก่

– หน่วยปฏิบัติการฯ จ.ลพบุรี ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และ จ.นครสวรรค์

– หน่วยปฏิบัติการฯ จ.ราชบุรี ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และพื้นที่ลุ่มรับน้ำในพื้นที่ภาคกลาง

– หน่วยปฏิบัติการฯ จ.ขอนแก่น ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.ขอนแก่น ชัยภูมิ หนองบัวลำภู เลย และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนจุฬาภรณ์

– หน่วยปฏิบัติการฯ จ.อุดรธานี ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.สกลนคร กาฬสินธุ์ อุดรธานี และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนน้ำอูน เขื่อนน้ำพุง เขื่อนลำปาว

– หน่วยปฏิบัติการฯ จ.บุรีรัมย์ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร พื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำ และพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค จ.นครราชสีมา และ จ.ชัยภูมิ

– หน่วยปฏิบัติการฯ จ.จันทบุรี ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำ จ.ระยอง ชลบุรี และเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

– หน่วยปฏิบัติการฯ จ.สุราษฎร์ธานี ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร พื้นที่การเกษตร จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ ขอติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน หากมีการเปลี่ยนแปลงและเข้าเงื่อนไขปฏิบัติการฝนหลวง จะวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในทุกพื้นที่ทันที อีกทั้ง เกษตรกร และพี่น้องประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวง และติดตามข้อมูลข่าวสารกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ทางเพจ Facebook, Line official account, Instagram, Twitter และเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร