อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เมื่อเวลา 07.57 น. มีดังนี้
ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อที่ 31.17 บาท ขายออก 32.05 บาท ยูโรอยู่ที่ระดับ 34.91 บาทต่อยูโร
ปอนด์อยู่ที่ 40.10 บาทต่อปอนด์ เงินหยวนของจีนอยู่ที่4.57 บาทต่อหยวน และเงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ 0.30085 บาทต่อเยน