นายมนัส พุทธรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันราคาปาล์มตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดบางพื้นที่เหลือเพียง 2.50 บาทต่อกิโลกรัม และทางภาครัฐ หรือกระทรวงพาณิชย์ยังนิ่งเฉยไม่ออกมาตรการดูแลชาวสวนปาล์ม เบื้องต้นจึงได้หารือกับชาวสวนในหลายจังหวัด มีความเห็นตรงกันว่าช่วงนี้จะหยุดตัดปาล์มก่อน เพื่อรอดูสถานการณ์และราคาในวันนี้

โดยบางส่วนได้เริ่มแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ (23เม.ย.) ขณะที่เกษตรกรบางส่วนแม้ว่าจะเห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการตามได้ เนื่องจากจะทำให้ขาดรายได้ และตอนนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถกันไปทำอาชีพอื่นได้เลย

พร้อมฝากทวงถามสัญญาไปถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่เคยบอกกับเกษตรกรว่าจะทำให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งการประกันราคาปาล์ม 4 บาทต่อกิโลกรัม แต่ตอนนี้พอเกิดปัญหากับเงียบหาย