นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมคารวะ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เพื่อขอบคุณจุฬาราชมนตรี ในนามรัฐบาลที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการออกมาตรการที่เป็นไปตามหลักการศาสนาอิสลามในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนชาวมุสลิมต้องปฏิบัติศาสนกิจการถือศีลอด และทำกิจกรรมต่างๆ โดยจะมีการรวมตัวของประชาชนชาวมุสลิมจำนวนมากในมัสยิด เคหสถาน หรือสถานที่จัดกิจกรรม ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ซึ่งที่ผ่านมาสำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 (พ.ศ. 2563) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจของประชาชนชาวมุสลิม เช่น งดการจัดเลี้ยงอาหารละศีลอดที่มัสยิด เคหสถาน หรือสถานที่ๆจัดเตรียมไว้ สามารถจัดทำอาหารที่บ้านและแจกให้กับเพื่อนบ้านและญาติแทนการจัดเลี้ยง งดถ่มน้ำในสถานที่สาธารณะโดยเด็ดขาด การถือศีลอด และเดือนรอมฎอนให้ถือปฏิบัติตามที่ศาสนากำหนด เป็นต้น

โดยนายอิทธิพล กล่าวว่า ที่ประชุมสำนักจุฬาราชมนตรีได้รายงานว่า คณะกรรมการอิสลามประจำ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการประชุมร่วมกันเพื่อนำข้อเสนอขอผ่อนปรนข้อปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวในบางเรื่อง ซึ่งสำนักจุฬาราชมนตรีได้พิจารณาแล้วว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่ปลอดภัย รวมทั้งต้องเป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะปัญหาแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียที่เดินทางเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติทำให้ไม่มีการตรวจคัดกรองและเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค

ทั้งนี้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ได้รับข้อร้องเรียนในแต่ละพื้นที่เพื่อเสนอต่อสำนักจุฬาราชมนตรีพิจารณาความเป็นไปได้ ในการผ่อนปรนตามมาตรการดังกล่าวหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บรรเทาลงในอนาคต โดยจะต้องมีการจัดระเบียบการประกอบศาสนกิจ ให้ควบคู่กับประกาศของรัฐบาลและมาตรการของสาธารณะสุข