พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐนตรีและรัฐมนตรีว่ากากระทรวงกลาโหม เข้าทำงานปกติ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยในช่วงเช้าไม่มีกำหนดภารกิจแต่อย่างใด ซึ่งคาดการณ์ว่าอาจเข้าร่วมประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. เพื่อประเมินสถารการณ์การแพร่รบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อพิจารณาขยายกรอบเวลาการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินและประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานหรือ เคอร์ฟิว ในเวลา 22.00-04.00 น. ออกไป เนื่องจากพ.ร.ก.ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายนนี้

ส่วนในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีมีภารกิจในเวลาเวลา 13.30 น. โดยเปิดโอกาสให้ นายนาชิดะ คาซูยะ (Mr.NASHIDA Kasuya) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นที่น่าสนใจในวันนี้ ยังคงต้องติดตามการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่จะมีการแถลงเป็นประจำทุกวัน ว่าจะมีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงอีกหรือไม่ ที่ถึงแม้แต่ละจังหวัดได้เตรียมผ่อนปรนมาตราการ แต่ยืนยันว่า ยังไม่มีการยกเลิกมาตรา เนื่องจากสถานการณ์รอยประเทศยังมีผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการติดเชื้อในลักษณะพุ่งขึ้น ส่วนมาตราจะออกมาในทิศทางใด ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ไม่ใช่เป็นคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว ซึ่งคาดว่า จะออกมาในเร็วๆ นี้